Alleluja, Alleluja ! Wesoły nam dziś dzień nastał,
Chrystus bowiem zmartwychwstał, Radujcie się więc
i z ufnością patrzcie w przyszłość.
Niech zsyła na Was łaski
i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia.

Dalej

Powrót

 

Wyślij tę kartkę znajomemu
Podaj adres E-mail: